Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.11.1992. Spoločnosť je registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici. Svoju podnikateľskú činnosť začala vykonávať v decembri 1992 a to v prenajatých priestoroch, od roku 1998 vo vlastnom novovybudovanom objekte v Rimavskej Sobote. Firma realizovala za krátky čas činnosti zariadenie rodinných domov v celej SR, školiacich stredísk, reprezentačných apartmánov, barov a cukrární s kompletným vybavením. V oblasti kancelárskeho zariadenia sa zameriava hlavne na novovytvárajúci sa okruh podnikateľskej klientely, ktorá potrebuje vytvoriť imidž priestorov vlastnej firmy.

 

  Firma v oblasti cenovej politiky sa snaží udržať určitý štandard kvality a celkového sortimentu poskytovaných služieb a výrobkov, držať krok s konkurujúcimi firmami z tuzemska ale aj zo zahraničia. Celá časť produkcie firmy vychádza z materiálov vyrábaných na Slovensku ( tvrdé laminátované dosky ) no v niektorých ojedinelých prípadoch a podľa náročnosti zákazníka sa zhotovujú výrobky z materiálov špeciálne upravených pre tento účel, ktorý určil odberateľ alebo (napr. z dreveného masívu a pod.).

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
HISTÓRIA
(c) Flash 6.0 embedded
HTML verzia